Visie van LKB-advies

Kernwaarden voor LKB-advies zijn aandacht, respect, gelijkwaardigheid, dialoog, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid kennis en evaring met diverse doelgroepen. In de visie van LKB-advies zijn deze waarden het fundament voor succesvol vraag en aanbodgericht werken en effectief samenwerken

De visie van LKB-advies gaat er van uit om op een laagdrempelige en veilige manier mensen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid in de samenleving.  Onderwijs, vrije tijd en werkgelegenheid zijn de pijlers waar LKB-advies zich op richt.