Kenmerken

LKB-advies

  • Verbindt, is intermediair tussen organisaties, bestuursorganisaties, en de doelgroepen.
  • Verbindt haar dienstverlening met uw visie, beleid, interne afspraken en werkwijze.
  • Verstaat de taal van de doelgroep en organisaties.
  • Vertaalt en zoekt naar de gemeenschappelijke doelen
  • Focust op wat er al is, in plaats van wat er ontbreekt,  bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden in een bestaande situatie.
  • Stimuleert eigen initiatief, proactiviteit en werkt aan zelfvertrouwen.
  • Geeft ruimte aan weerstand en maakt transformatie mogelijk naar meebewegen.
  • Herstructureert en stimuleert tot kijken vanuit een andere invalshoek.

Ordent, brengt structuur en genereert inzicht en begrip.